top of page

DANSKOLLEKTIVET RONNY

Dans är för alla!

20190809_Förestsällning_Ronny_Jesmol01_0

Danskollektivet Ronny består av en grupp dansare, pedagoger och koreografer med bas i Norrköping. Vi är dansnördar som främst uttrycker oss via modern och nutida dans. Vi tycker att dans är för alla och har därför verksamhet för både äldre och yngre (och alla däremellan). Vi arbetar med utforskande av dans och rörelse i relation till plats, pedagogik och dans som konstform. Målsättningen för verksamheten är att kunna gå in i ett djupare arbete för att utveckla dansverk och produktioner, metoder, workshops och idéer som är värdefulla ur ett konstnärligt, samhälleligt och pedagogiskt vis. Vi gör scenproduktioner, performance/installationer i offentlig miljö, håller workshops och föreläsningar.

Liv Aira blev ordförande i föreningen 2019. Gruppen jobbar just nu fram föreställningen "Vem är Ronny" om identitet för 9-12 åringar. Premiär på Scengalej den 11 Oktober 2019 och finns tillgänglig för bokning.

bottom of page